Potpisan je ugovor za projekt “Naš trenutak”

18. siječnja 2019. godine je s Odgojnim domom Bedekovčina u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom „Naš trenutak“, u okviru Poziva „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 5.979.803,26 HRK.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su gđa Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Margareta Mađerić, državna tajnica u ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Zrinušić, pomoćnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Tamara Kotarsk,i v.d. ravnatelja Odgojnog doma Bedekovčina i gđa Jasminka Vukušić, pomoćnica ravnatelja za pravne poslove
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Projektom “Naš trenutak“ stvorit će se uvjeti za širenje suvremenih oblika pružanja izvaninstitucijskih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju u Krapinsko-zagorskoj županiji, te će se razvojem usluga organiziranog stanovanja, poludnevnih boravaka i savjetovanja i pomaganja primarnih i udomiteljskih obitelji podržati proces deinstitucionalizacije, sprečavanja institucionalizacije i transformacije domova socijalnih skrbi u Republici Hrvatskoj. Osim toga, projekt obuhvaća i odgovarajuće edukacije za jačanje kapaciteta stručnjaka u organiziranju i pružanju izvaninstitucijskih usluga za djecu, mlade i obitelji. Projektom će se obuhvatiti 50 djece i mladih, 5 obitelji i 25 stručnjaka. Cilj projekta je unaprijediti podršku za život u obitelji i zajednici djeci i mladima bez odgovarajuće skrbi te djeci i mladima s problemima u ponašanju u Krapinsko – zagorskoj županiji. Projekt je komplementaran projektu Odgojnog doma Bedekovčina „Zajedno stvaramo našu bajku“, koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u vrijednosti od 14.780.376,88 HRK, ugovorenog u listopadu 2018. godine. Projekt se odnosi na ulaganja u infrastrukturu kao podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije, odnosno gradnju, uređenje, rekonstrukciju, opremanje potrebnih stambenih i poslovnih prostora te nabavu vozila neophodnih za prevenciju institucionalizacije i pružanje izvaninstitucijskih usluga.

Potpisan je ugovor za projekt “Zajedno stvaramo našu bajku”

11. listopada 2018. je s Odgojnim domom Bedekovčina u Ministarstvu za regionalni razvoj i fondove EU održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom „Zajedno stvaramo našu bajku“ , u okviru Poziva „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.398.403,00 HRK, od čega su Odgojnom domu Bedekovčina dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 14.780.376,88 HRK što predstavlja maksimalni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti ugovorom. Projekt traje 2 godine od dana potpisivanja ugovora, odnosno od 11. listopada 2018. do 10. listopada 2020.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su gđa Gabrijela Žalac, ministrica za regionalni razvoj i fondove EU i gdin Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.


Projekt „Zajedno stvaramo našu bajku“ pokrenut je s ciljem:

1. Stvoriti uvjete za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga djeci i mladima s problemima u ponašanju i bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

2. Unaprijediti kapacitete za pružanje usluga savjetovanja njihovim primarnim i udomiteljskim obiteljima,

3. Doprinijeti provođenju horizontalnih politika EU.

Projektom je predviđeno 100%-tno smanjenje broja korisnika institucijskih usluga OD Bedekovčina, što je u skladu s Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba u RH 2011.-2016. (2018.). U sklopu projekta biti će izgrađen objekt za poludnevni boravak djece i mladih te za pružanje savjetodavnih usluga njihovim obiteljima, bit će izgrađena dva objekta za organizirano stanovanje korisnika Doma, a za organizirano stanovanje uz povremenu podršku će se jedan stan nabaviti i jedan adaptirati.