Sretan Božić

“Sretan Božić sa željom da Vaši blagdani budu ispunjeni iskricama radosti i ljubavi te da u Novoj godini doživite sve ono što želite i sanjate

žele Vam

korisnici i djelatnici Odgojnog doma Bedekovčina, uz popratni video božićne atmosfere u našim organiziranim stanovanjima koji možete pogledati u nastavku

OBAVIJEST O OBJAVI PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana 18.05.2021. je ponovno na Elektroničkom oglasniku javne nabave Rebublike Hrvatske zbog učinjenih izmjena u projektno tehničkoj dokumentaciji objavljeno prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave: Izvođenje radova – izgradnja 3 nova objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku.

Kompletna projektno – tehnička dokumentacija za predmetni postupak javne nabave se nalazi ovdje.

Nagrade za promicanje prava djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je  raspisalo Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta u 2020. godini. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 9. listopada 2020., a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 24. listopada 2020. Detalje o natječaju možete pronaći klikom na poveznicu:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html

OBAVIJEST O OBJAVI IZVJEŠĆA O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave: izvođenje radova – izgradnja 3 nova objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST O OBJAVI PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Zbog učinjenih izmjena u projektno tehničkoj dokumentaciji dana 02.09.2020. ponovno je na Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave: Izvođenje radova – izgradnja 3 nova objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku.

Kompletna projektno – tehnička dokumentacija za predmetni postupak javne nabave se nalazi ovdje.

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI RADA U ODGOJNOM DOMU BEDEKOVČINA

Temeljem novih Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. svibnja 2020. i Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Klasa: 011-02/20-01/12, Urbroj: 519-02-1/1-20-7 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 29.05.2020., u Odgojnom domu Bedekovčina uspostavljena je organizacija rada prije epidemije COVID-19, uz provođenje mjera sprečavanja epidemije COVID-19.

Od 01.06.2020. ponovno se počela pružati usluga poludnevnog boravka i pri Osnovnoj školi Krapinske Toplice.

Zbog nemogućnosti udovoljavanja uvjetima koji su propisani Uputama za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, usluga poludnevnog boravka se još uvijek ne pruža samo u Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice pa se za korisnike  potrebna pomoć i podrška i nadalje pruža putem kontakt broja odgajatelja: 0994753366 (putem telefonskih, video poziva i sl.).

Za sve upite na raspolaganju su sljedeći kontakti:

ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA – CENTRALA: 049/213-977

                                                                       FAX: 049/502-689

STRUČNI TIM: 049/502-688

ORGANIZIRANO STANOVANJE U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 049/490-427

ORGANIZIRANO STANOVANJE U PUSTODOLU: 049/640-877

POLUDNEVNI BORAVAK KOD PRUŽATELJA USLUGE SOCIJALNE SKRBI (ODNOSNO U DOMU): 049/213-977

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI BEDEKOVČINA: 0994753377

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 0994753388

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MAČE: 0994753399

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARIJA BISTRICA: 0994753366

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI KRAPINSKE TOPLICE: 0994597532

POLUDNEVNI BORAVAK U KRAPINI: 049/639-065

Email: odbravnatelj@gmail.com

            korisnik400@mdomsp.hr

OBAVIJEST O OBJAVI IZVJEŠĆA O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za provedbu postupka javne nabave: Izvođenje radova – uklanjanje postojećih građevina, izgradnja 3 objekta i adaptacija garsonijere u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST O OBJAVI PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Nakon izvršenja ugovora o javnoj nabavi usluga broj EU 04-18 potpisanog 10. lipnja 2019. s CAPITAL ING – om, izrađena projektno tehnička dokumentacija za izgradnju 3 objekta u sklopu projekta „Zajedno stvaramo našu bajku“   objavljena je do 04. lipnja 2020. na Elektroničkom oglasniku javne nabave na prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave: Izvođenje radova – uklanjanje postojećih građevina, izgradnja 3 objekta i adaptacija garsonijere u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku.

Kompletna projektno – tehnička dokumentacija za predmetni postupak javne nabave se nalazi OVDJE.

Međunarodni dan obitelji 2020.

Mjesto na koje uvijek možeš otići se zove DOM.
Imati nekoga tko te voli bez obzira na sve, zove se OBITELJ.
A imati to oboje zajedno, zove se BOGATSTVO.

NOVA OBAVIJEST ZA ORGANIZACIJU RADA U ODGOJNOM DOMU BEDEKOVČINA U VEZI S POJAVOM BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Temeljem novih Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 8. svibnja 2020. i Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Klasa: 011-02/20-01/12, Urbroj: 519-02-1/1-20-3 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 08.05.2020., donijeta je nova organizacija rada u Odgojnom domu Bedekovčina prema kojoj u uskoj suradnji s Osnovnom školom Bedekovčina, Osnovnom školom Stjepan Radić u Brestovcu Orehovičkom, Osnovnom školom Mače, Osnovnom školom Marija Bistrica, Osnovnom školom Ljudevit Gaj Krapina, Osnovnom školom August Cesarec Krapina, Osnovnom školom Antuna Mihanovića Petrovsko i Osnovnom školom Đurmanec od 19. svibnja 2020. ponovno počinjemo pružati uslugu poludnevnog boravka za naše korisnike – učenike navedenih škola, uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Za korisnike poludnevnih boravaka koji su učenici Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i Osnovne škole Krapinske Toplice nismo još uspjeli dogovoriti nastavak pružanja usluge pa su za njih i dalje na raspolaganju odgajatelji na brojeve mobitela: 0994753366 za korisnike poludnevnog boravka pri Osnovnoj školi Stubičke Toplice i 0994597532 za korisnike poludnevnog boravka pri Osnovnoj školi Krapinske Toplice, koji će im potrebnu pomoć i podršku do daljnjega pružati putem telefonskih kontakata, video poziva i sl.

Sukladno propisanim epidemiološkim mjerama, sve usluge savjetovanja i pomaganja obitelji će do daljnjega preuzeti Stručni tim Doma (socijalni radnik, socijalni pedagog i psiholog).

Od 11. svibnja 2020. korisnicima u organiziranim stanovanjima su dozvoljene posjete članova obitelji uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera te im se ponovno omogućuju osobni odnosi s roditeljima odnosno skrbnikom, sukladno uređenim načinom održavanja osobnih odnosa odlukom nadležnog suda ili sukladno dogovoru sa stručnim timom nadležnog centra za socijalnu skrb.

Za sve upite na raspolaganju su sljedeći kontakti:

ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA – CENTRALA: 049/213-977

                                                                       FAX: 049/502-689

STRUČNI TIM: 049/502-688

ORGANIZIRANO STANOVANJE U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 049/490-427

ORGANIZIRANO STANOVANJE U PUSTODOLU: 049/640-877

POLUDNEVNI BORAVAK KOD PRUŽATELJA USLUGE SOCIJALNE SKRBI (ODNOSNO U DOMU): 049/213-977

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI BEDEKOVČINA: 0994753377

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 0994753388

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MAČE: 0994753399

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARIJA BISTRICA: 0994753366

POLUDNEVNI BORAVAK U KRAPINI: 049/639-065

Email: odbravnatelj@gmail.com            korisnik400@mdomsp.hr