Entries by Administrator

NOVA OBAVIJEST ZA ORGANIZACIJU RADA U ODGOJNOM DOMU BEDEKOVČINA U VEZI S POJAVOM BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Temeljem novih Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 8. svibnja 2020. i Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Klasa: 011-02/20-01/12, Urbroj: 519-02-1/1-20-3 Ministarstva […]

#ostani doma

Objavljujemo svima nam potrebnu podršku koju je na Facebooku 25. ožujka 2020. domovima socijalne skrbi odaslao Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac, jer se o nama u sklopu naših „redovnih“ poslova, kao i inače, ne govori, a mi svoj posao i dalje, u skladu sa svojim pozivom, obavljamo u tišini, za našu djecu i korisnike smo uvijek tu, prisutni, bez potrebe da o tome puno govorimo. Zato hvala kolegama iz doma u Karlovcu na snažnim riječima podrške svima skupa: Semper fi!

OBAVIJEST VEZANO UZ ORGANIZACIJU RADA U ODGOJNOM DOMU BEDEKOVČINA ZA VRIJEME EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa rad s korisnicima u Odgojnom dom Bedekovčina se organizira sukladno Preporuci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA 550-01/20-02/41, URBRO 519-04/3-2/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine: pruža se samo socijalna usluga organiziranog stanovanja tijekom 24 sata te se svi ostali stručni djelatnici preusmjeravaju na pružanje navedene usluge. Korisnicima […]