i
Dokumenti

Bilješke uz Financijski izvještaj Odgojnog doma Bedekovčina za 2017. godinu

Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije Odgojnog doma Bedekovčina, 04.07.2017.

Odgojni dom Bedekovčina - Financijski plan za 2018. godinu

Financijski izvještaj Odgojnog doma Bedekovčina od 01.01. do 31.12.2017.

Plan transformacije Odgojnog doma Bedekovčina za razdoblje od 2014. do 2016.

Pravilnik o prijemu i otpustu 1.9.2014.

Pravilnik o službenoj, profesionalnoj i službenoj tajni 2003.

STATUT ODGOJNOG DOMA BEDEKOVČINA

Etički kodeks djelatnika Odgojnog doma Bedekovčina

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 30.06.2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za 2015. godinu.

Financijski plan za 2016. godinu.

Pravilnik o novčanom nagrađivanju 07.09.2015.

Godišnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godisnji plan i program Odgojnog doma Bedekovčina za 2018. godinu

Pravilnik o kućnom redu u Odgojnom domu Bedekovčina - pročišćeni tekst, 28.09.2016.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave - pročisćeni tekst

Procedura naplate prihoda u Odgojnom domu Bedekovčina

Procedura stvaranja ugovornih obaveza u Odgojnom domu Bedekovčina

Procedura zaprimanja računa, provjere i plaćanja u Odgojnom domu Bedekovčina

Program rada za sprečavanje i suzbijanje infekcija u Odgojnom domu Bedekovčina

Standardi kvalitete socijalnih usluga koje pruža Odgojni dom Bedekovčina

Strateški plan razvoja Odgojnog doma Bedekovčina za razdoblje 2017. -2019

Financijski plan Odgojnog doma Bedekovčina za 2017. godinu

Provedba Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u Odgojnom domu Bedekovčina

Preporuka Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju